Elisabeth Lampinens Psykologservice - Problem är till för att lösas!
BEHANDLING samt HANDLEDNING/KONSULTATION
 
Elisabeth Lampinens Psykologservice erbjuder behandling i kortare eller längre perioder till såväl individer som grupper.  
Den teorteiska grunden är humanistisk-existentiell med påverkan från främst modern objektrelationsteori samt den lösningsfokuserade skolan. Jag är eklektiker och använder de metoder som passar för varje enskild individ.
  
Fokus ligger på att se och förstå samt vägleda individen framåt på bästa sätt.
 
Som legitimerad psykolog är jag vidareutbildad inom lösningsfokus. 
Detta utifrån den teori som utarbetades av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg och som i Sverige förvaltas av främst Harry och Jocelyne Korman.
 
De tre grundstenarna är:
Om det inte är trasigt, laga det inte.
Gör mer av det som fungerar.
Om det inte fungerar gör något annat.
 
På senare tid har arbetet influerats alltmer av Ross Greenes samarbetsbaserade problemlösningsmodell, särskilt ifråga om handledning. Modellen utgår bland annat ifrån att barn (ja egentligen alla väl) gör rätt om de kan. Greene bygger även han på lösningsfokus och arbetar i 3 steg:
 
1.Empatisteget.
2.Definiera problemet.
3.Bjud in till lösning.
 
Det är på ovanstående grunder som arbetet i företaget vilar.
 
Problem är till för att lösas!
 
 
 
Välkommen att höra av dig!
 
070-2358329
elisabeth_lampinen@hotmail.com
 
 
 

 
Site Builder drivs av  Vistaprint